Eiropas sociālā fonda projekta seminārs
28.03.2013

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei"
 (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)
4.9. aktivitātes ieviešanas seminārs
„Pedagogu, atbalsta personāla speciālistu, sociālo partneru
 pašvaldībā izglītošana"
"Atbalsts pozitīvai uzvedībai"
 Rīgā Radisson Blu Hotel Latvija, Rīga, Elizabetes iela 55
2013. gada 25. martā

APU komandas pārstāves Lolitas Eklones prezentācija seminārā:
                                          APU noteikumu mācīšana un atkārtošana [pdf]

Saite uz VIETNI, kurā var atrast 25.03.2013. APU semināra fotogrāfijas: http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/c_mar/25/index.html

Semināra darba kārtība:

  9.30 - 10.00
 10.00 - 10.05
 
10.05 - 10.30
  


10.30 - 11.10
 
 
 
11.10 - 12.00
Reģistrācija
Uzruna semināra dalībniekiem
Projekta vadītāja Gunta Kraģe
Skolas direktora un APU komandas loma pārmaiņu ieviešanā skolā
Dr. Paed. Dita Nīmante
Ezeres vidusskola, Ināra Riežniece
Noteikumu izstrāde un mācīšana
Dr. Paed. Dita Nīmante
Valmieras 2. vidusskola, Lolita Eklone
Daugavpils 17.vidusskola, Svetlana Zenova
Pozitīvais pastiprinājums un apbalvojuma sistēma
Dr. Paed. Dita Nīmante
Smiltenes ģimnāzija, Velga Mālkalne
Austrumlatgales profesionālā vidusskola, Solvita Pavlovska

12.00 - 12.40

Pauze

12.40 - 14.00
 

14.00  - 14.30
Seku sistēma un tās piemērošana
Dr.Psych. Baiba Martinsone
Garkalnes vidusskola, Inga Pelcmane
Datu uzskaite e-vidē un analīze
Dr. Paed. Linda Daniela
Rīgas 41. Vidusskola, Vitālijs Poļakovs

14.30 - 15.00

Pauze

15.00 - 15.40
 
 
15.40 - 16.15
 
 
16.15 - 16.45     
 
16. 45 - 17.00
Prakses konsekventa uzturēšana, monitorings
Dr.Psych. Baiba Martinsone
Maltas 2. vidusskola, Vinera Dimpere
Sadarbība ar pašvaldības institūcijām
Dr. Paed. Linda Daniela
Jelgavas novads, Eva Fišere
Prakse sevis stiprināšanai
Ārsts Pēteris Kļava
Nobeigums un izvērtējums

 

Vārda dienas:
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks