Karjeras izglītība
20.10.2012


Valmieras 5. vidusskolas karjeras izglītības konsultante Inese Mola

Šajā mācību gadā Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienība Valmieras vakara (maiņu) vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei"
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1 /10/IPIA/VIAA/002) skolas, uzņēmumu un pašvaldības sadarbības veidošana skolēnu karjeras izglītībā.

     Programmas mērķis - veicināt karjeras izvēli skolēniem un mācīšanos reālajai dzīvei, balstoties uz skolas, pašvaldības  un darba devēju sadarbību.
Programmas mērķa grupa ir  8.a un 9.a  korekcijas klases.
Skolēniem tiks nodrošināta iespēja iepazīt darba vidi uzņēmumā AS "Valmieras stikla šķiedra". Lai iepazīšanās ar darba dzīvi būtu abpusējs process - jauniešiem būs nodrošināta iespēja apjaust darba pasauli un darba devējiem būs iespējams iepazīties ar vietējo darbaspēku.
Karjeras izglītību skolā koordinē karjeras konsultante Inese Mola , sadarbojoties ar skolas direktoru Andreju Gluhovu, pašvaldības un programmas koordinatorēm Diānu Zilberti  un Sigitu Tamu, klašu audzinātājām  Veltu Sniķeri, Lolitu Ekloni un datorspeciālistiem- Rudīti Sviķi un Nauri Skridi.
    Projekta gaitā paredzēts izveidot optimālu skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgtspējīgas sadarbības modeli karjeras attīstības atbalstam.
Uzņēmumu AS „Valmieras stikla šķiedra" pārstāv tā pilnvarotā persona Doloresa Volkopa, veicot oficiālo komunikāciju ar skolu, pašvaldību un projektu.
Uzņēmuma pilnvarotā persona sadarbojas ar karjeras konsultanti semināru, skolēnu vizīšu satura plānošanā un vizīšu rezultātu izvērtēšanā. 2012. gada oktobrī skolā jau notika informatīvs seminārs par uzņēmuma darbību un tika sniegtas atbildes uz skolēnu sagatavotajiem jautājumiem. 2012. gada decembrī uzņēmums piedāvās iepazīties ar tā darbību karjeras atbalsta programmas īstenošanā iesaistīto klašu skolēniem, protams, neizpaužot informāciju, kas ir komercnoslēpums vai paredzēta tikai iekšējai lietošanai. Skolēni dosies uz uzņēmumu, vāks informāciju par  sevis izvēlēto profesiju un savā portfolio dokumentēs vizītes gaitu - foto, video, audio materiālu veidā. 2013. gada februārī uzņēmuma pārstāvji kā eksperti izvērtēs karjeras atbalsta programmā iesaistīto skolēnu projektu idejas, bet aprīlī uzņēmums atkārtoti uzņems karjeras atbalsta programmas īstenošanā iesaistītās klases skolēnus. 2013. gada maijā uzņēmuma pilnvarotā persona piedalīsies karjeras atbalsta programmas īstenošanas  un rezultātu  analīzes noslēguma procesā.

 

Aktualitātes

Jaunumi

Vārda dienas:
Hermīne, Estere
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks