Vakarskola svin 65 gadu jubileju
19.02.2011

Vakarskolas skolotāju aktivitātes... (6.5 min. video)  [Lejupielādet - 173 Mb]
Vakarskolas skolēnu aktivitātes...   (20 min. video)   [Lejupielādet - 524 Mb]

Mūsu Skola šogad svin savu 65 gadu jubileju, tomēr cauri gadiem tā spējusi mainīties un pilnveidoties. Mēs lepojamies ar savas skolas Vēsturi, kuru veido fakti, notikumi un cilvēki, kas ir mūsu lielākā Vērtība. Pamatvērtība cauri laikiem ir izglītība, to nevar pazaudēt, to nevar atņemt, un mūsu skola ir apliecinājums tam, ka mācīties nekad nav par vēlu. Tieši Mūžizglītība padara šo skolu atvērtu visiem, kas tiecas sevi pilnveidot. Skola vienmēr bijusi silta, gaiša un labu domu caurstrāvota vieta, un tādu mēs to redzam arī savās nākotnes Vīzijās.

Vīzija par vakarskolu pēc 10 - 20 gadiem... (10 min. video) [Lejupielādet - 95 Mb]

Vakarskola - vakar, šodien un rīt - tā ir misija. Izglītības iestāde, kuras uzdevums visos laikos ir palicis nemainīgs - piedāvāt iespēju iegūt izglītību bez vecuma ierobežojuma.

Valmieras ekonomiskā tehnikuma telpās, Raiņa ielā 3, 1945. gada 1.oktobrī tiek atvērta Valmieras Vakara vidusskola no 5. līdz 12. klasei. Tajā laikā vakarskolu apmeklēja strādājošie jaunieši, kuru izglītības ieguvi pārtrauca 2. Pasaules karš. Tolaik tāpat kā šobrīd vakarskola atrodas Raiņa ielā.

Skolas dibinātājs E.Kalniņš kļuva par pirmo skolas direktoru, 1946. gadā skolas vadību pārņēma direktors Artūrs Krīgers.

Sākumā skolā strādāja pieaicinātie pedagogi, bet vēlāk, skolai paplašinoties, izveidojās savs pedagoģiskais kolektīvs. Vakarskolas pedagogi vienmēr ir bijuši īpaši, jau kopš skolas pirmsākumiem, savu darbu uztvēruši kā misiju. Tās īstenošanas ceļā iespējami dažādi šķēršļi, kas visbiežāk nav atkarīgi no mums - skolotājiem. Laiks, cilvēki un notikumi veidojuši Valmieras vakara (maiņu) vidusskolas vēsturi. Īpašu lappusi skolas vēsturē ierakstījusi ilggadējā skolas direktore Anna Piebalga, kas strādājusi no 1963. - 1984. gadam, jo viņa uzskatīja: „Rītdienas strādnieka lepnums nav tulznainas rokas, bet gan gudra galva". Viņas vadītais skolas kolektīvs aktīvi un sekmīgi prata sadarboties ar Valmieras lielāko rūpniecības uzņēmumu vadību, un vidējo izglītību ieguva simtiem strādājošo jauniešu.

Līdz 1991. gadam vakarskolai nebija savu atsevišķu telpu un iespēju veidot savu materiālo bāzi. Vakarskolas dzīvē pozitīvas pārmaiņas ienesa atmodas laiks. Rīgas ielā 27, bijušā RPI Valmieras filiāles telpās līdz 2002. gadam skolas direktores Anastasijas Vībānes vadībā darbojās Valmieras vakara (maiņu) vidusskola.

Skolas dzīvē sākās aktīvs laiks. Direktore devās uz Dāniju, kur iepazinās ar šīs valsts izglītības sistēmu un valsts pozitīvo attieksmi pret cilvēku. Atgriežoties no Dānijas, radās vēlēšanās arī pie mums Valmierā skolas ikdienā ieviest modernās tehnoloģijas, bet sapnis bija bērnu rotaļu istaba izglītojamo mazuļiem. Šo sapni 2004. gadā kā diplomdarbu palīdzēja realizēt Valmieras mākslas vidusskolas absolvente Antra Danberga jaunajās un tagadējās skolas telpās Raiņa ielā 11.

Vakarskola savā attīstības ceļā vienmēr veiksmīgi ir virzījusies uz priekšu, domājot gan par skolas vidi, gan skolas darbiniekiem, gan audzēkņiem. No 1996. - 1998. gadam sākas sadarbība ar Pieaugušo izglītības apvienību, kā rezultātā vakarskola kā partneris iesaistījās vispārējās pieaugušo izglītības realizēšanas Dānijas - Latvijas pilotprojektā. Skolas pedagogu delegācija starptautiskā projekta ietvaros devās uz Frederikshaunu un Hobro PIC Dānijā, lai iegūtu pieredzi pieaugušo apmācības organizēšanā. Šīs sadarbības rezultātā izstrādātās mācību programmas pieaugušajiem tika licenzētas IZM, un 1999. gada 1. septembrī vakarskolā atvēra pieaugušo nodaļu. Šī projekta ietvaros līdz pat 2004. gadam notika savstarpējas skolotāju un izglītojamo draudzības vizītes ar Hobro PIC.

1998. gadā strauji skolā ienāca jaunās tehnoloģijas, un ar Skolu valdes vadītāja Māra Ruberta atbalstu tika atrastas telpas datorcentra izveidei, kurā informātiku apguva ne tikai skolas izglītojamie, bet vairāku gadu garumā datorprasmes apguva daudzi Valmieras rajona pedagogi. 2001. gadā vakarskolai pievienojas struktūrvienība - skola Valmieras cietumā, kuru joprojām vada Klāra Arefjeva .

2002. gadā tika pieņemts Valmieras pašvaldības lēmums par skolas pārcelšanu uz Raiņa ielu 11, Valmieras 2.vidusskolas telpām.

No 2007. - 2008. gadam skolas kolektīvs piedalījās ESF projektā „Papildus iespējas Valmieras jauniešiem iegūt izglītību pilnvērtīgas dzīves veidošanai". Šī projekta ietvaros 2008. gada septembrī skolā tika atvērtas divas pedagoģiskās korekcijas klases.

Bijusī direktore Anastasija Vībāne divdesmit gadu laikā skolas izaugsmē un attīstībā ir ieguldījusi lielu darbu, jo, pateicoties viņas tālredzībai, skolotāji ir mudināti „iet pussolīti priekšā laikam". Vakarskolā ir sapulcināts patstāvīgs skolotāju kolektīvs, bagāts ar savām tradīcijām, izveidota sava bibliotēka, kurā bez mācību grāmatām ir arī uzziņu literatūra, radīta patīkama, mācīties rosinoša vide.

2009. gada augustā tika pieņemts negaidīts  lēmums par vakarskolas statusa maiņu. Tā pārtapa par Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienību vakara (maiņu) vidusskolu, un par skolas direktoru kļuva Andrejs Gluhovs.

Bet mēs turpinām mācīties un dzīvot, jo strauji mainīgā vide liek mums būt elastīgiem, spēt dzīvot laikam līdzi, apgūt jaunākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai padarītu mācību procesu arvien interesantāku. Vakarskolā ir mūsdienīga mācību vide, jo svarīgi ir pilnveidot sadarbību ar mūsu izglītojamiem, ņemot vērā viņu reālās spējas.

Šobrīd ļoti aktuāla vērtība ir mūžizglītība, tā cieši saistīta ar vakarskolu, jo bez pamata vai vidējās izglītības ir neiespējami virzīties uz priekšu.

Paldies visiem mūsu absolventiem, skolas bijušajiem un tagadējiem darbiniekiem par prasmi ieklausīties un sadarboties.

Izglītība ir mūžīga vērtība - lai pietiek spēka un izturības gan mums - skolas darbiniekiem, gan arī mūsu izglītojamiem to īstenot dzīvē, jo tikai kopā mums viss izdosies!

 

Aktualitātes

Jaunumi

Vārda dienas:
Hermīne, Estere
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks