Vidzemes Augstskolas 5. konference
06.11.2014

Vidzemes Augstskolas 5. konference - praktisks seminārs pedagogiem

„VESELĪGAS IZGLĪTĪBAS NOZĪME MŪSDIENĀS"

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģijas centrs 30.oktobrī aicināja vismaz 250 Vidzemes reģiona pedagogus uz 5. konferenci-praktisku semināru „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā", ar tēmu „Veselīgas izglītības nozīme mūsdienās."

Konferences plenārsēdes daļā tika skarti jautājumi par izaicinājumiem 21. gadsimta izglītībā, prokrastināciju un radošumu, tajā uzstājās gan praktizējoši psihoterapeiti, gan pieredzējuši pedagogi, gan  arī jogas speciāliste. Tika runāts gan par bērnu, gan pedagogu psiholoģisko veselību un drošību, neaizmirstot arī par fizisko aktivitāšu nepieciešamību, kas iet roku rokā ar mūsu emocionālo stāvokli.

Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienības Vakara (maiņu) vidusskolas skolotājs Jānis Bošs kopā ar Smiltenes ģimnāzijas skolotāju, „Radošuma pils" treneri Ilgu Kušneri vadīja 3 stundu praktisko nodarbību "Vērtību piesaiste, izmantojot dažādus tekstus, un veiksmīgu lasītprasmes stratēģiju izvēle - nozīmīgs faktors mūsdienu izglītībā."

Skolotājs Jānis Bošs pastāsta:

„Nodarbībā runājām par mācīšanās stilu un izpausmju līmeņiem lasītprasmē. Atkārtojām jau zināmos un iepazinām netradicionālos mācīšanās paņēmienus lasīšanā. Klātesošās pedagoģes lielu interesi izrādīja un savā pieredzē dalījās par dažādu lasītprasmes stratēģiju pielietojuma iespējām mācību stundās.  

Rosinājām skolotājas domāt un rast atbildi uz jautājumu, kā lasīšanas kompetence nodrošina iespēju cilvēkam pilnvērtīgi iekļauties izglītības, darba un visos citos dzīves procesos. Piedāvājām praktiskus paņēmienus skolēnu lasīšanas kompetences attīstīšanā. Rādījām situācijas interaktīvā darbībā, kā ar dažādu tekstu palīdzību var skolēniem piesaistīt vērtības, rosināt iztēli un radošo domāšanu.

Priecēja skolotāju ieinteresētība un atsaucība lasītprasmes aktivitāšu norisē. Īpaši nodarbībā apmeklētājas aizrāva „Labo vārdu dzejolis" un aktivitāte ar prezentācijas teksta lasīšanu: „Kas ir dzīve?" Patīkami atzīt, ka lasītprasmes aktivitāšu paņēmienu dažādošanai un izmantošanas iespēju bagātināšanai ir pieprasījums un nepieciešams arī turpinājums..."

Vārda dienas:
Marlēna, Ilvija, Ziedone
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks