Uzņemšana 2018./2019.

2018./2019.m.g. piedāvājam šādas  izglītības programmas

Pamatskolā:

*  Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klases) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu - mācības notiek 5 dienas nedēļā rīta maiņā

*  Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klases) programmu – mācības notiek 4 dienas nedēļā vakara maiņā

*  Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klases) neklātienes/tālmācības programmu:

ü  mācības notiek piektdienās

ü  nedēļas darba dienās tiek organizētas konsultācijas

ü  mācību materiāli tiek sagatavoti un ir pieejami elektroniski e-vidē

Vidusskolā:

* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  programmu – mācības notiek 3 dienas nedēļā rīta maiņā

* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  programmu – mācības notiek 4 dienas nedēļā vakara maiņā

*  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes/tālmācības programmu:

ü  mācības notiek piektdienās

ü  nedēļas darba dienās tiek organizētas konsultācijas

mācību materiāli tiek sagatavoti un ir pieejami elektroniski e-vidē

 

Uzņemšanas noteikumi

iestājoties pamatskolā:

ü  jāiesniedz dokuments par iepriekšējo izglītību - liecība (pabeigto klašu skaitam un laika periodam nav nozīmes)

 

iestājoties vidusskolā:

ü  jāiesniedz apliecība par pamatizglītību

 

!!! Līdzi ņemt: pasi vai dzimšanas apliecību,

medicīnisko izziņu Nr. 026/u

 

Vārda dienas:
Melānija, Imanta
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks