APU - atbalsts pozitīvai uzvedībai

Vakarskola iesaistās Eiropas Sociālā fonda projektā

Valmieras 2 vidusskolas struktūrvienība Vakara (maiņu) vidusskola iesaistās Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei".

Šajā projektā iesaistās 25 izglītības iestādes no 5 Latvijas reģioniem. Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna sistēma skolā, kas balstīta uz pozitīvu uzvedību, sociāli emocionālo audzināšanu un lasītprasmes veicināšanu.

16. februārī skolas pedagogiem notika pirmā  nodarbība, kurā pedagogi tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī sniegta informācija par Atbalstu pozitīvai uzvedībai.

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte.

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 3.janvāris - 2013.gada 31.decembris.

Projekta finansējuma apmērs: 1 600 000 Ls, 85% (1 360 000 Ls) no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% (240 000 Ls) finansē Latvijas valsts.

Projekta virsmērķis ir izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta tiešais mērķis ir izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 - 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.

Sadarbības partneri:

 - augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Kristīgā akadēmija.

- IZM, Valsts izglītības satura centrs.

 - pašvaldības: Rīgas pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība. Liepājas pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība.

nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei", Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO" , Latvijas bērnu psihiatru asociācija.

Vārda dienas:
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks