Proti un dari

03.09.2018.

Projekta koordinatore no 3.septembra – Sanita Vītola, kontakti 64207364

30.08.2018.

Praktiski visi projekta dalībnieki ir atraduši ceļu savas turpmākās izglītības ieguvei – cits Valmieras 2.vidusskolā, gan vakara (maiņu) vidusskolā, gan Valmieras un Smiltenes tehnikumos; kāds ir iesaistījies darba dzīvē, bet visi kopā jūs esat malači! Paldies par kopīgajiem piedzīvojumiem! Veiksmi!

18.06.2018.

Vasaras pasākumu plānā – izglītojošas ekskursijas, komunikācijas spēles, piedalīšanās radošās darbnīcās un meistarklasēs, izlaušanās spēles, SUPošana, nakts pārgājieni, tikšanās ar dažādu nozaru un profesiju pārstāvjiem un ne tikai…

04.06.2018.

Sākas vasaras uzņemšana projektā. Devītklasnieki, mēs jūs gaidām projektā no 18.06.2018.!

18.05.2018.

Jaunieši iziet ielās un mēra kokus! Arī dodas reidā kopā ar Valsts policiju, apmeklē Kocēnu novada bibliotēku, dodas uz dārzniecību – meklē sev piemērotas profesijas.

13.04.2018.

Sākas neformālās izglītības programmas “Kokapstrādes pamati” realizēšana. Projekta dalībniekiem ir iespēja apgūt pamatiemaņas un izgatavot dažādas mājsaimniecībai noderīgas lietas.

02.03.2018.

Seminārs “Proti un dari!” ieviešanai.

Pie mums skolā viesojās daudzu iestāžu un  pašvaldību, kuras vēlas startēt projektā “Proti un dari!”, pārstāvji, lai iepazītos ar dažādiem projekta realizēšanas aspektiem.

JSPA pārstāvji informēja par jaunās dokumentācijas aizpildīšanas prasībām; Siguldas un Valmieras pašvaldības dalījās labās prakses piemēros.

26.01.2018.

29.01.2018. Valmieras vakara (maiņu) vidusskolā notiks seminārs ar projekta “Proti un dari!” īstenotājiem – Valmieras 2.vidusskolu – un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjiem – Sociālo lietu pārvaldes, Attīstības nodaļas un Izglītības pārvaldes darbiniekiem, kā arī ar JSPA pārstāvjiem. Runāsim par jau paveikto darbu un plānosim turpmākās sadarbības iespējas.

14.12.2017.

Projekta “Proti un dari!” ietvaros jaunieši sāks apgūt neformālās izglītības programmu “Iekštelpu apdares strādnieks” 80 stundu apjomā. Programmas izstrādātājs un realizētājs – SIA “Austrumvidzeme”. Gan teorētiskās, gan praktiskās mācības notiks Valmieras 2.vidusskolas telpās, kur jaunieši apgūs dažādu iekštelpu apdares pamatus praksē. Ar jauniešu paveikto varēsim iepazīties pēc programmas noslēguma!

Neformālās izglītības dokuments apliecina, ka jaunietis ir apmeklējis un piedalījies programmas nodarbībās.

12.12.2017.

http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/vairak-neka-100-dalibnieku-piedalijas-projekta-proti-un-dari-istenosanas-un-sasniegto

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta "PROTI un DARI!" (turpmāk - projekts) ietvaros, 12. decembrī, Bellevue Park Hotel Riga, rīkoja projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu.

Pasākumā piedalījās dalībnieki no dažādām pašvaldībām, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas, Plānošanas reģioniem, Labklājības ministrijas u.c. Pasākuma dalībnieki tika informēti par Projekta "PROTI un DARI!" ieviešanas progresu, dalījās savstarpējā pieredzē par projekta ieviešanas aktualitātēm dažādu Latvijas plānošanas reģionu pašvaldībās. Projekta supervizore informēja par supervīziju nozīmīgumu projekta ieviešanas gaitā, kā arī pašvaldību darbinieki dalījās ar pieredzi darbā ar dažādu mērķa grupu jauniešiem.

Valmieras pilsētas pašvaldību ar prezentāciju par projekta norisi pārstāvēja projekta programmu vadītāja Daiga Ramata. Par veiksmīgu projekta īstenošanu pašvaldība saņēma JSPA atzinību.

Paldies visiem programmas darbiniekiem, kuru darbs tika novērtēts!

15.11.2017.

TV sižets reģionālajā televīzijā RE:TV par projektu "Proti un dari!" (sākot no 7:13)

Saite :

http://www.vtv.lv/vidzeme-runa-sigulda-mekle-iespejas-lidzfinanset-edinasanu/

 

 

16.10.2017.

“Proti un dari!” Valmierā uzņem apgriezienus

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām realizē projektu “Proti un dari!”, kura ietvaros jauniešiem no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nestrādā un nemācās, piedāvā iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai viņus iesaistītu jebkāda veida izglītībā vai darba tirgū. Valmieras pilsētas pašvaldība šī projekta ieviešanu uzticēja mums – Valmieras 2.vidusskolai, un tā, sākot no 2017.gada februāra,  pamatā visas aktivitātes tiek plānotas un notiek struktūrvienībā vakara (maiņu) vidusskolā.

Šobrīd jau esam realizējuši pilnu projekta ciklu, sākot ar jauniešu uzrunāšanu un iesaistīšanu projektā, beidzot ar veiksmīgu iestāšanos skolā vai darba atrašanu. Tāpēc arī dažas pārdomas par jauniešiem, izglītību, darbu un dzīvi kopumā.

Vai tiešām tā ir, ka mūsdienās daudz jauniešu jau minētajā vecumā nemācās un nestrādā?!

Jā, tas tiešām tā ir. Iemesli? Visdažādākie – kādā brīdī pazūd motivācija un mācītiesprieks un vairs neatgriežas; piesakās bērniņš; ceļš aizved darba meklējumos uz ārzemēm, bet, atvedot atpakaļ, izrādās, ka izglītības vilcienā brauc jau cita paaudze; pēc maģistra grāda iegūšanas negribas sūtīt CV zivju apstrādes rūpnīcai… Iemeslu ir daudz, un šie ir tikai daži no tiem.

Kādi viņi ir?

Nezinu, kādi citur, bet tie, kas nonāk pie mums un iesaistās projektā ar Sociālo lietu pārvaldes vai Probācijas dienesta ieteikumu (paldies abām institūcijām par pozitīvo sadarbību!)  vai arī vienkārši paši ir atraduši šo informāciju un piesakās, ir ļoti patīkami, pozitīvi orientēti jaunieši. Jā, viens otrs (varbūt)  nedaudz apjucis, kāds aizsēdējies mājās, kādam varbūt pa grēciņam aiz apkakles. Tomēr visi mūsējie. Vismaz emocionāli, ja ne teritoriāli – lielākā daļa, protams, ir valmieriešu, taču projektā piedalās arī jaunieši no Cēsīm, Smiltenes, Kocēnu un Pārgaujas novadiem. Ņemam visus! Pieraksts jau ir tikai pasei, ne sirdij…

Ko mēs darījām, lai jauniešus iesaistītu  aktivitātēs?

Sākšu no otra gala – pat nezinājām, ka Valmierā un tās apkaimē ir tik daudz atsaucīgu, pozitīvi orientētu uzņēmēju un darba vietu pārstāvju, kuri nebaidījās atvērt mums savu uzņēmumu un ražotņu durvis, iepazīstināt ar dažādām profesijām, parādīt jauniešiem reālo darba dzīvi un izgaiņāt ilūziju putekļus, sak, neiešu skolā, iešu pelnīt lielo naudu! Protams, strādāsi, protams, pelnīsi, bet, redz, dzīvē ir savi likumi – vispirms ir pacietība, neatlaidība un melna mute mācoties un kļūdoties, nauda nāks tik pēc tam. Un ne vienmēr ir teikts, ka uzreiz un lieliem soļiem. Un ir labi, ja jaunietis to ierauga un pārbauda tiešā darbībā, tāpēc uz darba vietām viņi gāja ne kā ekskursanti ar košļājamo gumiju aiz vaiga, bet kā savā nākotnē patiesi ieinteresēti cilvēki. Īpaši plānojām darba vietu apmeklējumu nelielās grupās pa 2-3, lai jaunieši reāli izmēģinātu, ko nozīmē STRĀDĀT – nest barības maisus dzīvnieku patversmē, griezt matus, gatavot ēdienu, veidot izstrādājumus no koka, izmēģināt roku florista, noformētāja, pasākumu plānotāja un datorspeciālista darbā, veikt dažādus darbus celtniecībā, iekopt puķu dobes, apkalpot lasītājus bibliotēkās, sakārtot dokumentus pēc nomenklatūras prasībām, sagatavot materiālus nodarbībām, un vēl, un vēl. Papildus tam visam arī izmēģinājām roku brīvprātīgā darbā. Un ja nu kāds tieši tajā atrod savas dzīves jēgu?

Paldies visām iestādēm par atsaucību – Valmieras pilsētas Izglītības pārvaldei un Attīstības nodaļai, SIA “Bedrītes Mācību Centrs”, SIA “Misas galdniecība”, Valsts policijai, Kocēnu 1.bibliotēkai, Dzīvnieku patversmei, JC “Vinda”, SIA AGA Valmieras gaisa sadales rūpnīcai, Valmieras novadpētniecības muzejam, Burtnieku novada sociālā dienesta psiholoģei, Valmieras tehnikumam un vēl daudziem, daudziem citiem! Vieglāk, protams,  ir izdarīt pašam nekā trīsreiz izskaidrot kādam citam, ko, kas un kāpēc. Bet jūs to darījāt, jo saprotat, ka visi šie jaunieši patiesībā ir mūsējie un jau rīt viņi būs mūsu kolēģi, sabiedrotie un domubiedri. Paldies par drosmi uzņemties atbildību, par perspektīvas izjūtu, par sadarbību!

Paralēli tam organizējām plašu dažādu nodarbību klāstu skolā. Angļu un krievu valodas, karjeras plānošanas, floristikas, projektu vadības, informātikas, sporta, friziermākslas, floristikas, ēdienu gatavošanas, komunikācijas  un citu prasmju apguvei veltījām daudz stundu, lai jaunieši gūtu priekšstatu par dažādām iespējām. Tāpat arī tika plānotas dažnedažādas ekskursijas jauniešu redzesloka paplašināšanai – Ventspils, Tērvete, Rundāle, vēl daudz tuvāku un tālāku vietu arī Valmierā un tās apkārtnē tika apmeklēts. Un kur tad vēl sportiski rosīgie un vienmēr arī lietainie, bet tāpēc ne mazāk jautrie pārgājieni! Neatsverams te ir mūsu kolēģu atbalsts – mentores un nodarbību vadītājas Olita, Janīna, Sanita, Rita, Lolita, Velta, Meldra, Venita, Oksana, Rudīte un Irina,  paldies jums par pacietību un neatlaidību!

Pārskatot gada plānotāju, secināju, ka mūsējie ir piedalījušies ļoti daudzos  svarīgākajos Valmieras notikumos.

Un piedalījušies nevis kā skatītāji, kā vērotāji no malas, bet reāli pielikuši savu roku, lai iecerētais pasākums būtu krāšņāks.

Jau pieminētais brīvprātīgais darbs kopā ar mentorēm - Drošības dienās ar Valsts policiju (zem omulīgajām Bebra un Runča maskām bija mūsējie!); ZZ čempionātā; palīdzējām sagatavot estrādi un veikt daudz mazu, taču vajadzīgu darbiņu koru salidojumam maijā; skaitījām riteņbraucējus pašvaldības akcijā; uzņēmām starptautiska projekta dalībniekus no 6 Eiropas valstīm mūsu skolā un iepazīstinājām viņus ar Valmieru un Latviju; piedalījāmies vasaras nometnē JC “Vinda”, lai gūtu tiešu starpkultūru pieredzi; piedalījāmies laivu braucienā no Abula līdz Valmierai ar veselām 4 ekipāžām!!!

Jau mūsu senči zināja, ka sūram darbam saldi augļi.

Šajā  gadījumā auglis bija ne tikai salds, bet arī silts. Tā kā lielākā daļa projekta jauniešu iestājās mūsu skolā izglītības turpināšanai, sešiem no viņiem bija iespēja piedalīties jauniešu apmaiņas projekta braucienā uz Bulgāriju. Septembra sākums, kad vajadzēja pārstāvēt Valmieru Burgasā, visiem izvērtās par savu spēju pārbaudījumu, taču mūsējie to godam paveica (bet par šo kādā no nākamajām avīzēm).

Bet kā ar statistiku?

Paanalizēsim kopā. Pavisam projektā, sākot no 1.februāra, iesaistījās 24 jaunieši. 19 no viņiem šobrīd mācās un iegūst vidējo vispārējo vai profesionālo izglītību vai strādā, viena jauniete sevi pierādīja kā spējīgu līderi un turpmāk strādās projektā kā mentore. Jā, un ir vēl četri, kuriem savs dīvāns un taciņa līdz ledusskapim, neraugoties uz savām 8 klasēm, pie sirds tomēr pieaugusi tuvāk nekā ideja par skolu. Nu neko darīt. Ne visiem miljonāriem vajag pamatizglītību, ja ironizējam. Bet, ja skatāmies nopietni, tad šī – negribēšanas – problēma ir vissliktākā. Jo pret šo zāļu nav, un tas ir vienīgais, par ko projekta ietvaros debatējām ilgi un daudz, tā arī atbildi neatrodot.

Emocionāla atkāpe par prieku

Runājot ar jauniešiem, brīžiem bija tīri sūri ap sirdi. Ne visiem ir klājies viegli un saulaini, ne visi uzreiz ir spējīgi pieņemt vienīgo un pareizāko lēmumu. Bet tad, kad skolas pasākumos viņi dzied, runā dzeju un spēlē ģitāru, kad piesakās palīdzēt kādam nelaimes gadījumā cietušam, kad ārzemniekiem aizrautīgi stāsta par Valmieru, kad kāds izbrauc no Valmieras, bet atgriežoties uzmeklē visus atkal, kad Whatsapp grupā birst jautājumi (kas būs nākamajās aktivitātēs?), vēl kāds no projekta jauniešiem piezvana un uzaicina uz savām kāzām, tad ir skaidrs – laikam jau kaut ko esam darījuši pareizi.

Bet ko par šo visu domā viņi paši?

Amanta: Pateicoties šim projektam, man bija iespēja pabūt dažādās iestādēs, ražotnēs un pilsētās Latvijā. Tiekoties ar visiem šiem cilvēkiem un apmeklējot rūpnīcas, es ieguvu noderīgu informāciju un pieredzi.

Ruslana: Esmu bezgalīgi priecīga, ka man bija iespēja piedalīties šajā projektā. Projekta laikā iemācījos kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā.

Anna: Ir liels prieks par to, ka pusaudžiem un jauniešiem ir iespēja piedalīties šāda veida projektos un plašāk uzzināt par to, kas notiek apkārt. Projekta laikā es iepazinos ar daudziem pozitīviem jauniešiem un kopā ar viņiem uzzināju daudz jauna sev.

Viktorija: Projekts man deva iespēju gan komunicēt ar cilvēkiem, gan paplašināt savu redzesloku, jo, piedaloties ekskursijās, uzzināju par daudzu tādu vietu eksistenci, kurās agrāk nebiju bijusi.

Samanta: Projekts “Proti un dari!” mums, grupas dalībniekiem, ir devis jaunus iespaidus un, pats galvenais, jaunus draugus un paziņas. Personiski man tas ir devis arī iespējas, jo, pateicoties projektam, esmu atsākusi skolu. Daudz ko redzēju, sapratu, un kļuva plašāks skatu punkts uz lietām.

Sanita: Iesaistīšanās projektā man deva iespēju iepazīt jaunus cilvēkus. Varēja iepazīties ar dažādām darba vietām un profesijām. Projekts radīja iespēju vismaz dažas reizes  nedēļā iziet no mājām un likt saprast, ka dzīve nav nemaz tik drūma, ka ir vēl kāds ar līdzīgām problēmām un dalīta bēda ir pusbēda.

Andris: “Proti un dari!” ietvaros esmu ieguvis jaunas zināšanas, cik pasaule ir liela un cik daudz cilvēkam ir iespēju, lai pats īstenotu savus plānus. Esmu pamanījis sevī to, cik es pats esmu aktīvs un esmu spējīgs piedalīties dažādās aktivitātēs.

Kristaps: Šis projekts man deva  iespēju iepazīties ar jauniem draugiem.Tas man arī lika pārdomāt savu dzīvi un uzsākt jaunas mācības.

Un mentores Janīnas komentārs: Kad jaunieši sāka atvērties, tas arī mums deva spēku strādāt. Viņi paši sevi sāka labāk izprast, līdz ar to bija iespējams precīzāk saprast jauniešu vajadzības un ievirzīt viņu domas un vēlmes pozitīvā gultnē. Kopā mums izdevās izveidot vienu patiesi lielu, labu, veiksmīgu un saliedētu komandu. Lai seko turpinājums!

Un atkāpe par nākotni:

nekas vēl nav beidzies! Jebkurš jaunietis vecumā 15 – 29, ja nestrādā un nemācās un nav reģistrēts kā darba meklētājs, var iesaistīties šajā projektā. Tas nozīmē pavadīt kopā ar projekta speciālistiem 48 stundas mēnesī; visas aktivitātes, ieskaitot ēdināšanu, ir bezmaksas. Nu un pārējo jau Tu izlasīji. Kas jādara? Sāc ar zvanu projekta koordinatorei(26423136). Ja ir jautājumi, uzdod tos. Ja nē – kopēju tēmu sarunai atradīsim.

Uz tikšanos!

Daiga Ramata,

projekta koordinatore,

Valmieras 2.vidusskolas

struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā

08.07.2017.

Projekta “Proti un dari!” ietvaros piedāvājam uzlabot svešvalodu un komunikāciju prasmes, iesaistoties J/C “Vinda” organizētajā vasaras nometnē.

Tel.26423136

05.06.2017.

Sveiciens visiem 9.un 12.klašu absolventiem, kuri nav vēl iesnieguši dokumentus mācībām kādā izglītības iestādē un nestrādā!

Piesakieties projektā “Proti un dari!”, un jūsu vasara kļūs vērtīga, bagāta un aizraujoša! Starp citu, pieteikties varat arī tad, ja dzīvojat vai esat deklarēti jebkurā citā pašvaldībā!

Tel.26423136

 

01.05.2017.

Šobrīd projektā ir iesaistījušies un aktīvi darbojas 12 jaunieši. Kopīgi plānojam sadarbību – apmeklējam mācību nodarbības, ejam pārgājienos, izzinām sevi un dodamies uz ražošanas uzņēmumiem iepazīties ar dažādām profesijām. 

01.02.2017.

Jaunieti, iesaisties projektā "Proti un dari!"

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001.

Projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Lai īstenotu mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītāji un mentori. Kļūt par programmu vadītājiem un mentoriem ir uzrunāti izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.

Aicinām jauniešus, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlētos veicināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, griezties savā pašvaldībā, lai uzzinātu par iespēju piedalīties projektā "PROTI un DARI!", kā arī nodot šo ziņu pārējiem jauniešiem, kurus var aicināt dalībai projektā.
 
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu "PROTI un DARI!" var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

 

Vārda dienas:
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks