By Learning You Will Teach, By Teaching You Will Learn

“BY LEARNING YOU WILL TEACH, BY TEACHING YOU WILL LEARN” jeb, kā mēs latviskojām, “Mācoties darot”

Laiks no 2015. līdz 2017.gadam Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā vakara (maiņu) vidusskolā bija ļoti saspringts, taču interesants un aizraujošs, jo kopā ar 6 citu Eiropas valstu izglītības iestādēm – skolām, augstskolām un NVO – realizējām stratēģiskās partnerības projektu KA2 programmas Erasmus ietvaros. Projektu pārraudzīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Projekta dalībnieki:

1.      Latvija – Valmieras 2.vidusskola (koordinatori)

2.      Bulgārija – Burgasas Atvērtā universitāte

3.      Maķedonija – NVO “Marketing Gate”

4.      Portugāle – NVO “Mobility Friends”

5.      Rumānija – V.Kraiu vidusskola Belcesti

6.      Turcija – Edremitas Pak Pakmaya vidusskola

7.      Ungārija – NVO “Kreateam”

 

Saite uz atskatu par mobilitātēm

https://www.youtube.com/watch?v=BhsOrCF-Tvw

Projekta mērķis - paaugstinātu jauniešu pašpārvalžu kapacitāti, izstrādājot atbalsta materiālus skolu un citu izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešiem. Tika plānots katrā partnerorganizācijā mērķtiecīgi apmācīt pašpārvalžu un sociālā riska grupas jauniešus. Apmācību laikā paredzēts sniegt jauniešiem zināšanas par plānoto tēmu saturu un nozīmi, darbu ar sociālās riska grupas jauniešiem, metodisku atbalstu dažādu tēmu apguvei.  Apmācītie  jaunieši  apgūtās zināšanas/prasmes/ iemaņas izmantoja  sociālā riska grupas jauniešu iesaistīšanai un apmācībai.

Visi izstrādātie materiāli ir izstrādāti projekta valodā (angļu) un ievietoti kopējā blogā  http://ka2.vvmv.edu.lv/ 

Jebkurš interesents var iepazīties ar šiem materiāliem un izmantot tos ikdienas darbā ar jauniešiem – gan profesionāļi, gan paši jaunieši. Materiālos var atrast gan teorētiskas nostādnes, gan reālus, izglītības iestāžu darbā izmantojamus scenārijus, pasākumu aprakstus, anketas, metodiskas norādes u. tml.Tēmas ir sadalītas 4 pamatblokos un plānotas no vienkāršākās uz sarežģītāko.

I bloks

pašizziņa (manas saknes,  stiprās un vājās puses, mani talanti,  manas ģimenes/ skolas/ pilsētas/ valsts tradīcijas, es varu būt lepns par..., mani un citu jauniešu pozitīvie/ negatīvie ieradumi, mana aktivitāte, iespējas piedalīties jauniešu pašpārvaldē un citās jauniešu dzīves norisēs manā pilsētā/ valstī, NVO, mana un citu veselība)

II bloks

mana karjera (manas spējas, profesiju pasaule,  darba iespējas, mans hobijs kā ideja biznesam, sociālā atbildība un iesaistīšanās....)

 

III bloks

projektu vadība (mērķa izvirzīšana, savu ideju realizēšana, nepieciešamo resursu piesaiste,  prasme pārliecināt citus par savas idejas nepieciešamību, uzņēmējdarbības prasmju apguve...)

IV bloks

IT prasmes (mūsdienu tehnoloģiju izmantošana  savu mērķu sasniegšanai)

Lai sasniegtu projekta mērķi, protams, bija jāmācās. Tāpēc tika organizēta sākotnējā tikšanās pie mums Valmierā (starptautiska vizīte 2 pārstāvjiem no katras organizācijas) un  mobilitātes vizītes uz katru no valstīm, kopā pavisam 7. Turcijā noskaidrojām sociālā riska grupas jauniešu profile, Portugālē runājām par jauniešu karjeras izvēli, Rumānijā – par profesionālo apmācību, Bulgārijā analizējām jautājumu par līderismu un augstākās izglītības iespējām sociālā riska grupas jauniešiem, Maķedonijā analizējām jauniešu iespējas izveidot savu uzņēmējdarbību, Ungārijā – ko nozīmē projektu darbs un noslēdožā mobilitāte Latvijā bija veltīta IKT prasmju apguvei.

Jāteic, šī projekta laikā apguvām ļoti daudz. To liecina arī iegūtie rezultāti – 208 izstrādāti darba materiāli. Kopējās mobilitātēs piedalījušies 79 jaunieši (t.sk. no jauniešu pašpārvaldēm un sociālā riska grupas jaunieši), 83 pedagogi (koordinatori un pavadošie pedagogi).

Bet ne jau skaitļos vien ir izmērāms ieguvums.

Vēl ir arī draudzība, kas nebiedzas. Kontakti, kas pāraug citos projektos. Zināšanas, kas tiek izmantotas tālāk. Un pāri visasm – apjausma, ka Valmieras vārdu godam varam un protam pārstāvēt Eiropā.

Paldies visiem, visiem projekta dalībniekiem, pedagogiem, skolēniem un skolas direktoram par atbalstu!

Saite uz rakstu Valmieras pilsētas mājaslapā

http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/izglitibas_zinas/17973_by_learning_you_will_teach_by_teaching_you_will_learn_jeb_macoties_darot/

Projekta koordinatore diretora vietniece Daiga Ramata.

Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli un  VA un Komisija nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.

 

Vārda dienas:
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks