Skolas vēsture
1945. gada 1. oktobrī Valmieras Valsts ekonomiskā tehnikuma telpās darbu sāka Valmieras strādnieku un zemnieku jaunatnes vidusskola, tagadējā Valmieras vakara (maiņu) vidusskola. Skolas dibinātājs E. Kalniņš kļuva par pirmo skolas direktoru.
1946. gadā skolas vadību pārņēma direktors Artūrs Krīgers, kurš vadīja šo skolu līdz 1960. gadam. Skolēnu skaits sākumā nebija liels - apmēram 20. Mācības notika 3 maiņās. Pirmais skolas izlaidums notika 1948. gadā, skolu toreiz beidza 7 jaunieši, no tiem 5 bija no Ekonomiskā tehnikuma, jo viņi gribēja iegūt vidusskolas diplomu, lai varētu tālāk studēt augstskolā. Arī vēlākajos gados vakarskolā eksāmenus pārlika jaunieši, kas bija beiguši vidusskolu vācu okupācijas laikā, jo augstskola neatzina vācu laika diplomus. Mācības vakaros ieilga no sešiem, septiņiem līdz pat pusnaktij. Audzēkņu skaits klasēs bija pietiekams - 25.  Artūrs Krīgers
Ar 1961./ 62. mācību gadu skola pilnībā pārceļas uz Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolas telpām, bet klases atrodas arī Valmieras Stikla šķiedras un Lauktehnikas telpās. 11 varoņu komjauniešu vidusskolas telpās skola strādā līdz 1990. gadam. Pēc tam skola atrodas Rīgas ielā 27. un visbeidzot 2003. gadā pārceļas uz Raiņa ielu 11. 1961. gadā skolu vada Vera Priedniece.
Ar 1962. gadu par skolas direktori sāka strādāt Anna Piebalga. Ar šo laiku sākās it kā jauns posms skolas dzīvē. PSKP 23. kongress noteica attīstīt tautas izglītību, palielināt audzēkņu skaitu strādnieku un lauku jaunatnes skolās. Šajā laikā Valmieras vakarskolā nostabilizējās arī skolotāju kolektīvs, vairāk par 20. Gandrīz visiem bija augstākā izglītība. Plaši izvērtās sadarbība ar darba vietām, lielākajos uzņēmumos organizēja konsultpunktus un mācību klases. Darba vietas deva brīvu skolas dienu, apmaksājot to 50 procentu apmērā. Anna Piebalga skolu vadīja līdz 1983. gadam.

Anna Piebalga

Pēc tam 1983./84. mācību gadā direktore bija Edīte Endola. Tad divus gadus no 1984. līdz 1986. gadam Gunārs Bergmanis. Nākošos divus gadus skolu vada Edmunds Jansons, līdz 1988 gadam.
Ar 1989. gadu par Valmieras vakarskolas direktori kļūst Anastasija Vībāne, kas vadīja skolu līdz 2009. gada augustam.
No 1996. - 1998. gadam sākas sadarbība ar Pieaugušo izglītības apvienību, kā rezultātā vakarskola kā partneris iesaistījās vispārējās pieaugušo izglītības realizēšanas Dānijas - Latvijas pilotprojektā. Šī projekta ietvaros izstrādātās mācību programmas pieaugušajiem tika licenzētas IZM, un 1999. gada 1. septembrī vakarskolā atvēra pieaugušo nodaļu.
No 2007. - 2008. gadam skolas kolektīvs piedalījās ESF projektā „Papildus iespējas Valmieras jauniešiem iegūt izglītību pilnvērtīgas dzīves veidošanai". Šī projekta ietvaros 2008. gada septembrī skolā tika atvērtas divas pedagoģiskās korekcijas klases.
60 gadu laikā skola trīs reizes mainījusi savu nosaukumu - no Valmieras strādnieku un zemnieku jaunatnes vidusskolas pārtopot par Valmieras 1. vakara vidusskolu un visbeidzot iegūstot līdzšinējo nosaukumu - Valmieras vakara (maiņu) vidusskola. Gadu gaitā no 1948. līdz 2006. gadam skolu kopumā absolvējuši 1844 skolēni. Vismazākais izlaidums bija 1948. gadā - 7 skolēni, bet vislielākais 1988. gadā - 97 skolēni.
2009. gada augustā tika pieņemts negaidīts  lēmums par vakarskolas statusa maiņu.
Tā pārtapa par Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienību vakara (maiņu) vidusskolu. Par skolas direktoru kļuva Andrejs Gluhovs.

   
Ēkas, kurās atradās skola:  

  
 

 

 

Vārda dienas:
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks